Phân tích các vấn đề tồn tại trong quản lý và bảo trì thiết bị dược phẩm

1-(2)

(1) lựa chọn thiết bị. Có một số vấn đề trong việc lựa chọn thiết bị dược phẩm, chẳng hạn như lựa chọn theo kinh nghiệm (không tính toán thực tế hoặc tính toán dữ liệu không đầy đủ), theo đuổi sự tiến bộ một cách mù quáng và không điều tra đầy đủ dữ liệu vật lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả thi và tính kinh tế của thiết bị.

(2) lắp đặt thiết bị và đào tạo. Trong quá trình lắp đặt thiết bị dược thường chú trọng đến tiến độ thi công mà bỏ qua chất lượng công trình dẫn đến chi phí bảo dưỡng thiết bị trong thời gian sau sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc đào tạo không đầy đủ cho nhân viên vận hành và bảo trì thiết bị cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với việc quản lý và bảo trì thiết bị dược.

(3) đầu tư không đầy đủ vào quản lý và duy trì thông tin hóa. Ngày nay, mặc dù nhiều doanh nghiệp rất coi trọng công tác quản lý, bảo trì thiết bị, cũng như quản lý hồ sơ bảo trì thiết bị, ghi chép các thông số cơ bản và đã thực hiện một số nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề như khó cung cấp số liệu bảo trì liên tục, thiếu hiệu quả. thông tin đặc điểm kỹ thuật của thiết bị dược như thông số kỹ thuật, bản vẽ,… điều này vô hình trung làm tăng thêm khó khăn cho công tác quản lý, bảo trì và tái thiết thiết bị.

(4) hệ thống quản lý. Hệ thống và phương pháp quản lý thiếu hiệu quả dẫn đến việc quản lý nhân viên bảo trì trang thiết bị dược còn thiếu, nhân viên bảo trì làm việc thiếu chuẩn hóa, quy trình quản lý bảo trì trang thiết bị dược còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.


Thời gian đăng: 28/02-2020