Máy dập viên quay

 • High Speed Rotary Pharmaceutical/Food Chicken Soup Cube Tablet/Pill/Salt Making Press Machine

  Máy ép viên nén / thuốc viên / muối quay tốc độ cao

  Máy ép viên nén ZP25F Sử dụng mẫu Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị nhỏ gọn và hợp lý ...
 • Zp33f/Zp35f/Zp37f Rotary Tablet Press, Tablet Pressing Machine Type Pharmaceutical Machinery

  Máy dập viên quay Zp33f / Zp35f / Zp37f, Máy ép viên Loại Máy móc dược phẩm

  Máy dập viên quay, Máy ép viên Loại Máy móc dược phẩm Cách sử dụng Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. hơn ...
 • Hydraulic Press Tablet / Pill Press Machine

  Máy ép viên / máy ép thủy lực

  Máy ép viên nén ZP31F Sử dụng mẫu Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của th ...
 • Pharmaceutical Machinery Tablet Pressing Machine

  Máy ép viên thuốc Máy móc

  Model: ZP27F Pharmaceutical Machinery Máy ép viên nén Mẫu: Sử dụng Thiết bị này là một sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể ...
 • Automatic Tablet Pressing Machine, Automatic Pill Pressing Machine

  Máy ép viên tự động, Máy ép viên tự động

  Máy ép viên nén ZP29F Cách sử dụng thiết bị này là một sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của ...
 • Rotary Tablet / Pill Press Machine, Rotary Punch Press Machine

  Máy dập viên / viên nén, Máy dập viên quay

  Model: ZP23F Máy dập viên Mẫu: Sử dụng Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở kiểm tra sản phẩm tự động nhiều năm do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể ...
 • Automatic Pill Making Machine, Tablet Making Machine

  Máy làm thuốc viên tự động, Máy làm viên nén

  Model: ZP23F Máy dập viên Mẫu: Sử dụng Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị nhỏ gọn ...
 • Automatic Rotary Type Candy Press Machine, Candy Pressing Machine

  Máy ép kẹo loại quay tự động, Máy ép kẹo

  Model: ZP23F Máy ép viên nén Mẫu Sử dụng Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị là ...
 • Zp-23f Rotary Tablet Pressing Machine with Hydraulic Pressure System

  Máy ép viên nén Zp-23f với hệ thống áp suất thủy lực

  Máy ép viên nén ZP23F Sử dụng mẫu Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị nhỏ gọn và hợp lý ...
 • Effervescent Tablet Press Machine

  Máy ép viên sủi bọt

  Mẫu máy ép viên sủi bọt: Sử dụng Thiết bị này là một sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể ...
 • Automatic Rotary Salt Tablet Press Machine

  Máy ép viên muối quay tự động

  Máy ép viên nén ZP29F Sử dụng mẫu Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị nhỏ gọn và hợp lý ...
 • Zp23f Small Tablet Pressing Machine, Mini Tablet Pressing Machine

  Máy ép viên nén nhỏ Zp23f, Máy ép viên nén mini

  Máy ép viên nén ZP25F Sử dụng mẫu Thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao cơ điện được phát triển trên cơ sở nhiều năm kiểm tra sản phẩm tự động do công ty chúng tôi phát triển. Nó có thể nén các tấm wafer thông thường khác nhau và các viên nén có hình dạng đặc biệt khác (bao gồm cả in hai mặt): Thiết bị này là dược phẩm, hóa chất, là sự lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm, nhựa, điện tử và các doanh nghiệp sản xuất khác. Các tính năng 1. Cấu trúc tổng thể của thiết bị nhỏ gọn và hợp lý ...